camàlic-1

Escultura ceràmica. Refrectari i gres. 2015

 

Camàlic-3

Escultura ceràmica - Refrectari i gres. 2015

Camàlic-4

Escultura ceràmica - Refractari i gres. 2015