Camàlic-2

Escultura ceràmica. Refrectari i gres. 2015