Camàlic-4

Escultura ceràmica - Refractari i gres. 2015