Camàlic-3

Escultura ceràmica - Refrectari i gres. 2015