camàlic-1

Escultura ceràmica. Refrectari i gres. 2015